Hiển thị tất cả 5 kết quả

Mặt dây chuyền Thiện Ác

Trong mỗi con người chúng ta đều có 2 mặc Thiện và Ác, Phật và Ma. Thực chất nó luôn tồn tại cả ngay trong mỗi suy nghĩ của mỗi người, phát triển ươm mầm cho những thói quen tốt và thói quen xấu làm tiền đề cho mỗi cá thể nhân cách sống trong xã hội. Đeo mặt dây chuyền Thiện ác bên mình để nhắc nhở rằng dù là 1 đức Bồ Tát toàn diện thì trước khi thành Phật thì Ngài cũng phải chiến thắng Ma Vương, vị Ma Vương đó không ai khác chính là bản thân chúng ta, là ý thức tiêu cực, những điều xấu cần chiến thắng.