Hiển thị tất cả 26 kết quả

Phật Như Lai Đại Nhật

Như Lai Đại Nhật còn được gọi là Tỳ Lư Xá Na hay Tỳ Lô Giá Na Phật. Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh. Ngài chính là vị phật hộ mệnh cho những người tuổi Mùi và Thân. Đeo mặt dây chuyền Phật Bản Mệnh Như Lai Đại Nhật mang lại sự bình an, vận may và loại trừ các tai ương cho người đeo.