Hiển thị tất cả 22 kết quả

Phật Văn Thù Sự Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sự Lợi bồ tát hay còn gọi là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, Diệu âm, là một vị bồ tát tượng trưng cho trí tuệ, tài đức song toàn. Theo Phật Giáo Mật Tông thì ngài chính là vị phật hộ mệnh cho những người tuổi Mão. Đeo mặt dây chuyền Phật Bản Mệnh Văn Thù Sự Lợi Bồ Tát mang lại sự bình an, vận may và loại trừ các tai ương cho người đeo.