Phong thủy Phúc Thịnh tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật sẽ giải thích cho người dùng biết cách Phong thủy Phúc Thịnh tiếp nhận, sử dụng thông tin cá nhân.

Chính sách này cũng sẽ giải thích các bước Phong thủy Phúc Thịnh thực hiện để bảo mật thông tin. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của người dùng về việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của mình.

Đối với Phong thủy Phúc Thịnh bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề rất quan trọng với Phong thủy Phúc Thịnh. Vì vậy, Phong thủy Phúc Thịnh sẽ dùng thông tin cá nhân và thông tin khác liên quan đến người dùng tuân thủ theo nội dung Chính sách bảo mật. Phong thủy Phúc Thịnh chỉ thu thập những thông tin cần thiết để phục vụ trong quá trình giao dịch trên sàn.

Người dùng có thể truy cập vào sàn mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân. Lúc đó, người dùng đang ẩn danh và Phong thủy Phúc Thịnh không thể biết người dùng là ai.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Phong thủy Phúc Thịnh sẽ thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của người dùng cho công việc liên hệ, cho những thông báo sau này và để phục vụ việc cung cấp dịch vụ. Phong thủy Phúc Thịnh không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, hoặc tài khoản ngân hàng…

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Phong thủy Phúc Thịnh sẽ sử dụng thông tin người dùng cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ, và để Phong thủy Phúc Thịnh liên hệ với khách hàng khi cần thiết.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Người dùng được lưu trữ đến ngày Người dùng yêu cầu Phong thủy Phúc Thịnh xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân và khi cơ quan chức năng yêu cầu xóa bỏ thông tin người dùng trên website.

5. Tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.

Vì Phong thủy Phúc Thịnh thu thập thông tin cá nhân chỉ qua biểu mẫu liên hệ, và không yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản vì vậy nếu muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng cần gửi yêu cầu đến Phong thủy Phúc Thịnh.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Phong thủy Phúc Thịnh có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của người dùng.

Khi thu thập dữ liệu trên web, Phong thủy Phúc Thịnh thu thập chi tiết thông tin cá nhân của người dùng trên máy chủ an toàn. Phong thủy Phúc Thịnh không thể bảo đảm an ninh 100% nhưng sẽ gây nhiều khó khăn cho hacker muốn giải mã thông tin của người dùng.

Phong thủy Phúc Thịnh duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ thông tin của người dùng.

Người dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sàn. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi tham gia sàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

7. Cơ chế tiếp nhận giải quyết khiếu nại

Khi người dùng có khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm như đã thông báo. Người dùng có thể liên hệ với Phong thủy Phúc Thịnh qua điện thoại, email, fax… Phong thủy Phúc Thịnh giải quyết các khiếu nại để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

Nếu việc sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích đúng như người dùng khiếu nại, Phong thủy Phúc Thịnh sẽ chấm dứt tất cả các hoạt động liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng, Phong thủy Phúc Thịnh có thể xóa bỏ thông tin cá nhân của người dùng trên CSDL nếu người dùng yêu cầu.

Trường hợp gây tổn thất về danh dự, sức khỏe, kinh tế… hay tổn thất về bất kỳ mặt nào khác Phong thủy Phúc Thịnh chịu trách nhiệm và cùng người dùng thỏa thuận phương án giải quyết.

8. Thay đổi về chính sách bảo mật

Phong thủy Phúc Thịnh hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong chính sách này mà không cần phải thông báo trước cho người dùng, để phù hợp với các nhu cầu cung cập dịch vụ trên sàn cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Vì vậy, bạn sử dụng sàn của chúng tôi sau khi chỉnh sửa chính sách bảo mật này nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ chính sách sửa đổi. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên đọc kỹ chính sách này trước khi truy cập các nội dung khác trên Phong thủy Phúc Thịnh.

Trân trọng.